Onderzoek basisonderwijs Utrecht

Onderzoek basisonderwijs Utrecht

Alle kinderen die in Nederland onderwijs volgen hebben gelijke rechten. Het recht op onderwijs is vastgelegd in de wet en in meerdere internationale verdragen. Maar niet alle kinderen hebben gelijke kansen, helaas is dit in het onderwijs ook het geval
De resultaten uit onderzoek van de Gemeente Utrecht liegen er niet om. De tevredenheid van ouders over het basisonderwijs in de gemeente is in bepaalde buurten erg laag.

 

Het cijfer van de binnenstad is moeilijk te verklaren. Het Wetenschappelijk Bureau Piratenpartij Utrecht pleit voor een onderzoek vanuit gemeente om uit te zoeken waar deze problemen vandaan komen. Hierbij kan de gemeente een voorbeeld nemen aan het onderzoek dat de Wijkraad Overvecht is gestart naar aanleiding van deze cijfers.

Zoals te zien is in de cijfers scoort de wijk Overvecht op de binnenstad na slechter dan andere wijken in Utrecht. Het is belangrijk om te kijken of dit getal enkel het gevoel van de ouders weergeeft, of dat het met de kwaliteit van het onderwijs in Overvecht echt zo slecht is gesteld.
Een belangrijke indicator die gebruikt kan worden om hierachter te komen is de score van de Cito-toets.


http://www.wijkraadovervecht.nl/data/Oberon-Wijkraad_Overvechtse_ouders_over_het_onderwijs_aan_hun_kinderen.pdf

De verschillen in deze grafiek zijn niet te negeren. Er blijkt een significant verschil te zijn tussen de cito-eindtoets scores in de wijk Overvecht en in de rest van Utrecht.
De belangrijkste indicatoren van een Cito score zijn de vakken begrijpend lezen en rekenen. Gekeken vanuit de cijfers kan men stellen dat de leerlingen in de wijk Overvecht hierin slechter scoren dan de leerlingen in de andere wijken in Utrecht.

In het schooljaar van 2011 is men in Overvecht gestart met de Brede School Academie. Deze werd opgestart in Overvecht om taalachterstand in Overvecht te verbeteren. Onderzoeksbureau Oberon maakte bekend dat leerlingen die hier twee middagen per week onderwijs volgden boven het het landelijke Cito-gemiddelde scoren op het onderdeel begrijpend lezen. Begin 2013 startte in Utrechtse wijken Zuilen/Ondiep, Hoograven en Kanaleneiland ook een Brede school Academie naar het voorbeeld van van de Brede school Academie in Overvecht. De Brede School academie is bedoeld voor kinderen met een HAVO advies en hoger, vanaf groep 6 waar de beheersing van de Nederlandse taal achterblijft bij hun leerpotentieel en ambitie. Het Wetenschappelijk Bureau Piratenpartij Utrecht is van mening dat dit een heel goed initiatief is maar pleit ervoor dat dit breder getrokken kan worden zodat leerlingen met een lager niveau dezelfde kansen kunnen krijgen.

Vanaf het schooljaar 2013 zijn 26 Utrechtse basisscholen begonnen met het aanbieden van extra lesuren in taal en rekenen aan 2250 leerlingen. Scholen kunnen voor deze leertijduitbreiding bij de gemeente subsidie aanvragen. Utrecht verwacht hiermee binnen 4 jaar 6000 kinderen te bereiken.

Deze twee initiatieven hebben eraan bijgedragen dat de citoscores de afgelopen jaren omhoog zijn gegaan. Als Wetenschappelijk Bureau Piratenpartij Utrecht zijn wij groot voorstander van deze initiatieven waarin er wel moet worden gezorgd dat alle kinderen dezelfde kansen kunnen krijgen om zichzelf te kunnen blijven ontwikkelen. Hierin is het belangrijk dat leerlingen met een lager niveau dezelfde kansen en hulp krijgen om het beste uit hunzelf te halen.