Laatste artikelen van de Piratenpartij Utrecht

Utrechtse piraten uit het verleden: Truus van Lier

Wat maakt iemand een piraat? En dan niet iemand met een ooglapje, maar een lid van de Piratenpartij. Niets maakt een piraat. Een piraat ben je. Truus van Lier (1921-1943) was een piraat. Een actieve piraat zelfs. En dat moest ze met haar leven bekopen.

Truus (Geertruida) werd op 22 april 1921 in Utrecht geboren als dochter in het gezin van Willem en Derkje van Lier. Haar vader was advocaat en het gezin woonde vlakbij het Wilhelminapark.

Lees verder ->

Laat de mens weer een politiek dier zijn

De opkomstpercentages bij de gemeenteraadsverkiezingen blijven sinds de afschaffing van de opkomstplicht gestaag dalen. Aristoteles zou zich in zijn graf omdraaien als hij hiervan op de hoogte zou zijn. Hij ziet het Republikeins stadsburgerschap als de weg naar het echte geluk. Aristoteles gaat ervanuit dat de mens een politiek dier is, daarom is het belangrijk dat zij betrokken zijn bij de politiek. Zoals de mens op dit moment leeft, met een zeer geringe betrokkenheid in de politiek, Lees verder ->

Anoniem je verhaal doen: Contactmogelijkheden Piratenpartij Utrecht

Transparantie is een van onze pijlers: vuile was gaat stinken als je die niet buiten hangt. Toch leven we in een klimaat waarin de boodschapper vaak slachtoffer kan worden als er dingen worden gezegd die anderen liever verbergen. Daarom is het belangrijk dat er altijd een mogelijkheid is tot anonimiteit: veel mensen willen wel goed doen, maar kunnen dat door omstandigheden niet openlijk doen. Daarom: Anoniem je verhaal doen bij de Piratenpartij Utrecht.

Wil jij iets melden?

Lees verder ->

Verkiezingsprogramma Piratenpartij Utrecht

De Piratenpartij Utrecht heeft veel idealen, maar een van de belangrijkste idealen is om de kloof te dichten tussen burger en politiek. Te vaak hebben we het gevoel geen invloed te hebben op alles wat er gaande is, en het idee van vertrouwen hebben in politici klinkt eerder als een verjaardagsgrap dan als een realiteit. Maar dat kan beter!

Wij stellen idealen boven ambitie. Ja, wij gaan voor minstens vijf zetels de komende verkiezingen.

Lees verder ->

Sleepwet referendum een feit: wat nu?

Op woensdagochtend 1 november heeft de kiesraad bekend gemaakt dat er een referendum komt omtrent de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), oftewel de sleepwet. Op basis van een steekproef heeft de kiesraad 384.126 verzoeken voor het houden van een referendum over de sleepwet als geldig aangemerkt.

Er zijn in totaal 417.354 ondersteuningsverklaringen ingediend voor een referendum over de sleepwet. Daarvan zijn er 219 ongeldig verklaard, omdat ze buiten de gestelde termijn zijn ingediend of niet op een officieel formulier zijn ingeleverd.

Lees verder ->

Piratenpartij IJsland met zes zetels in parlement

De Piratenpartij IJsland heeft in de verkiezingen voor het IJslandse parlement zes zetels behouden. Een prestatie als je kijkt in wat voor een turbulente periode deze verkiezingen plaats hebben gevonden.

De aanleiding voor deze verkiezingen was de val van het IJslandse parlement. Die situatie is ontstaan doordat er een doofpotaffaire aan het licht was gekomen, waarbij de premier van IJsland had geprobeerd om een schandaal omtrent zijn vader en een veroordeelde kinderverkrachter verborgen te houden.

Lees verder ->

GR2018: Ons standpunt over… Vluchtelingen

Het concept verkiezingsprogramma voor GR2018 is gereed, en nu mag jij daarop reageren! Alles is welkom, aanvullingen, suggesties, meningen. Jouw stem telt. De komende tijd zullen we telkens een programmapunt uitlichten op onze website. Wil je daar iets over kwijt, positief of negatief? Ga dan naar onze Loomio pagina!

Vluchtelingen

Het is de plicht van de gemeente om vluchtelingen op te vangen. Vanaf de eerste dag dat vluchtelingen in Utrecht verblijven moet er gewerkt worden aan integratie.

Lees verder ->

Etnische segregatie in het Basisonderwijs – WB Utrecht

Het Wetenschappelijk Bureau Piratenpartij Utrecht (WB) ondersteunt onze beweging. Dit doet het WB door gevraagd en ongevraagd onderzoek te doen, adviezen uit te brengen en door in kaart te brengen waar wij met onze acties het meeste effect kunnen behalen in de breedste zin van het woord.

Afgelopen zondag heeft het WB het artikel “Etnische segregatie in het Basisonderwijs” gepubliceerd. In dit artikel gaat het WB in op de verhouding tussen kinderen met een Nederlandse achtergrond en kinderen met bi-culturele achtergrond op basisscholen in Overvecht.

Lees verder ->

Gepubliceerd in Blog.

Vacature Wijkraadvertegenwoordiging (uitgelicht)

Piratenpartij Utrecht werkt als een zwerm: wij organiseren ons van onderaf, het bestuur en werkgroepen zijn er om te motiveren en ondersteuning te bieden. Voor alle openstaande rollen kijk je in het menu onder vacatures. Ditmaal uitgelicht: De vacature Wijkraadvertegenwoordiging (onbezoldigd)!

Utrecht is opgedeeld in 10 wijken en elk van deze wijken heeft een wijkraad. De wijkraden geven gevraagd en ongevraagd hun mening aan de raad over zaken die hun wijk aangaan. Lees verder ->

GR2018: Ons standpunt over… LHBTI: Seksuele diversiteit en genderdiversiteit

Het concept verkiezingsprogramma voor GR2018 is gereed, en nu mag jij daarop reageren! Alles is welkom, aanvullingen, suggesties, meningen. Jouw stem telt. De komende tijd zullen we telkens een programmapunt uitlichten op onze website. Wil je daar iets over kwijt, positief of negatief? Ga dan naar onze Loomio pagina!

LHBTI: Seksuele diversiteit en genderdiversiteit

Het is een speerpunt van de Piratenpartij Utrecht dat iedereen zich veilig voelt in onze stad.

Lees verder ->