Stemmotieven bij lokale verkiezingen

In een meer ideaal politiek systeem zullen gemeenteraadsverkiezingen echte lokale verkiezingen zijn, die draaien om de thema’s van de desbetreffende gemeenten. Tot groot ongenoegen van de lokale partijen kwamen de grote landelijke partijen de avond voor de verkiezingen het meeste aan bod tijdens een debat op de NOS (Korteweg, 2018). En vraagtekens kunnen gezet worden bij de onderwerpkeuzes van de partijen. Moeten we het tijdens gemeenteraadsverkiezingen echt gaan hebben over de dividendbelasting?

De grote landelijke partijen bemoeien zich dus met de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is misschien niet eerlijk voor de lokale partijen, en ook niet verhelderend voor de kiezers, maar wel slim. Onderstaande tabel laat de resultaten van een onderzoek uit 2010 zien (Ostaaijen, 2010, p. 25).

 

Keuze bepaald door Percentage
Meer door de landelijke politiek 48.8%
Ongeveer evenveel 25,7%
Meer door de gemeentelijke politiek 25.5%

 

Uit dit onderzoek blijkt dat bijna vijftig procent van de stemgerechtigde kiezers hun keuze bepaalt door te kijken naar de landelijke politiek. Slechts een kwart van de mensen laat zich tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voornamelijk leiden door de gemeente politiek.

 

Dit geeft weer waarom het voor een lokale politieke partij van groot belang is dat de landelijke partij er goed voor staat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, en dat ook lokaal de landelijke thema’s benoemd en bediscussieerd worden.

 

Bronnenlijst:

Boogers, M. J. G. J. A., & van Ostaaijen, J. J. C. (2010). Lokale kiezers: lokale keuzes? Onderzoek naar de achtergronden en betekenis van het stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010.

Korteweg, A. (2018). Zo verliep het NOS-slotdebat: landelijke partijen spelen op zeker, lokalen komen nauwelijks aan bod. Geraadpleegd op 7 mei 2018, van https://beta.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zo-verliep-het-nos-slotdebat-landelijke-partijen-spelen-op-zeker-lokalen-komen-nauwelijks-aan-bod~b522cb2d/.”