Vacatures Wetenschappelijk Bureau

Vacatures Wetenschappelijk Bureau (onbezoldigd)

Piratenpartij Utrecht krijgt geen subsidie en is afhankelijk van vrijwilligers en giften. Ons Wetenschappelijk Bureau bestaat daarom (nog) niet als een zelfstandige stichting maar is een zelfstandige cirkel in onze organisatie. Het is geen vereiste om in Utrecht te wonen voor deze rollen.

Het WB is een ondersteunende werkgroep met een brede functie. Het WB zorgt voor wetenschappelijke onderbouwing en duiding, gevraagd en ongevraagd advies, en doet onderzoek naar actuele kwesties.
Momenteel is het WB onder andere op zoek naar professionals op de gebieden filosofie, politicologie, bestuurskunde, humanisme en recht. Bij voorkeur volg je een opleiding op een van deze gebieden of heb je een opleiding op een van deze gebieden afgerond. Heb je echter op een andere manier kennis en kunde opgedaan (bijvoorbeeld in het verenigings- of bedrijfsleven) dan komen we ook graag met je in contact: wb.utrecht [at] piratenpartij [dot] nl.

Openstaande rollen in het WB (rollen kunnen door meer dan 1 persoon vervuld worden en combinaties zijn mogelijk):

 

Naam rol: Filosoof
Doel van de rol: Vanuit een filosofisch oogpunt schrijven over relevante thema’s voor de PPU.
Verantwoordelijkheden: Zelf thema’s zoeken die relevant zijn voor de PPU.

Thema’s die door anderen worden aangereikt oppakken.

Een genuanceerd filosofisch stuk schrijven over deze thema’s.

 

Naam rol: Onderzoeker
Doel van de rol: Het helder in kaart brengen van verschillende (complexe) thema’s die relevant zijn voor de PPU.
Verantwoordelijkheden: Het verzamelen en analyseren van relevante data.

Het doen van literatuurstudie.

 

Naam rol: Schrijver
Doel van de rol: Het onderzoek van de onderzoeker omzetten in een heldere tekst om te publiceren.
Verantwoordelijkheden: Het schrijven van een tekst in goed Nederlands.