Laatste artikelen van de Piratenpartij Utrecht

Utrechtse piraten uit het verleden : Jacobus Bellamy (1757-1786)

Lang niet alle piraten zijn op zoek naar geld of macht. Sterker nog, de meeste piraten zijn piraat omdat ze nou eenmaal piraat zijn. Het is hun ideologie, hun levenswijze, hun DNA. Een van die piraten die het duidelijk niet om geld en macht deed, was Jacobus Bellamy. Hij werd geboren op 12 november 1757 in Vlissingen in een behoorlijke samengeraapte familie. Zijn grootvader was Zwitsers, zijn vader Maastrichts en zijn moeder een boerendochter uit de buurt van Koudekerke.

Lees verder ->

Verkiezingsprogramma Piratenpartij Utrecht

De Piratenpartij Utrecht heeft veel idealen, maar een van de belangrijkste idealen is om de kloof te dichten tussen burger en politiek. Te vaak hebben we het gevoel geen invloed te hebben op alles wat er gaande is, en het idee van vertrouwen hebben in politici klinkt eerder als een verjaardagsgrap dan als een realiteit. Maar dat kan beter!

Wij stellen idealen boven ambitie. Ja, wij gaan voor minstens vijf zetels de komende verkiezingen.

Lees verder ->

Utrechtse piraten uit het verleden : Trijn van Leemput

Al vele eeuwen zijn er piraten. En dan bedoel ik niet de boekaniers die onder vlag van VOC dood en verderf zaaiden op de wereldzeeën, maar mensen die het gedachtegoed van de piratenpartij onderschrijven; burgerrechten, open en inzichtelijke overheid, democratie en invloed van de burger, vrijheid van informatie en behoud van de lokale identiteit. En als we het over burgerrechten en invloed van de burger hebben, dan mogen we Trijn van Leemput niet vergeten.

Lees verder ->

Gepubliceerd in Blog.

Sleepwet referendum een feit: wat nu?

Op woensdagochtend 1 november heeft de kiesraad bekend gemaakt dat er een referendum komt omtrent de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), oftewel de sleepwet. Op basis van een steekproef heeft de kiesraad 384.126 verzoeken voor het houden van een referendum over de sleepwet als geldig aangemerkt.

Er zijn in totaal 417.354 ondersteuningsverklaringen ingediend voor een referendum over de sleepwet. Daarvan zijn er 219 ongeldig verklaard, omdat ze buiten de gestelde termijn zijn ingediend of niet op een officieel formulier zijn ingeleverd.

Lees verder ->

Piratenpartij IJsland met zes zetels in parlement

De Piratenpartij IJsland heeft in de verkiezingen voor het IJslandse parlement zes zetels behouden. Een prestatie als je kijkt in wat voor een turbulente periode deze verkiezingen plaats hebben gevonden.

De aanleiding voor deze verkiezingen was de val van het IJslandse parlement. Die situatie is ontstaan doordat er een doofpotaffaire aan het licht was gekomen, waarbij de premier van IJsland had geprobeerd om een schandaal omtrent zijn vader en een veroordeelde kinderverkrachter verborgen te houden.

Lees verder ->

GR2018: Ons standpunt over… Vluchtelingen

Het concept verkiezingsprogramma voor GR2018 is gereed, en nu mag jij daarop reageren! Alles is welkom, aanvullingen, suggesties, meningen. Jouw stem telt. De komende tijd zullen we telkens een programmapunt uitlichten op onze website. Wil je daar iets over kwijt, positief of negatief? Ga dan naar onze Loomio pagina!

Vluchtelingen

Het is de plicht van de gemeente om vluchtelingen op te vangen. Vanaf de eerste dag dat vluchtelingen in Utrecht verblijven moet er gewerkt worden aan integratie.

Lees verder ->

Etnische segregatie in het Basisonderwijs – WB Utrecht

Het Wetenschappelijk Bureau Piratenpartij Utrecht (WB) ondersteunt onze beweging. Dit doet het WB door gevraagd en ongevraagd onderzoek te doen, adviezen uit te brengen en door in kaart te brengen waar wij met onze acties het meeste effect kunnen behalen in de breedste zin van het woord.

Afgelopen zondag heeft het WB het artikel “Etnische segregatie in het Basisonderwijs” gepubliceerd. In dit artikel gaat het WB in op de verhouding tussen kinderen met een Nederlandse achtergrond en kinderen met bi-culturele achtergrond op basisscholen in Overvecht.

Lees verder ->

Gepubliceerd in Blog.

Vacature Wijkraadvertegenwoordiging (uitgelicht)

Piratenpartij Utrecht werkt als een zwerm: wij organiseren ons van onderaf, het bestuur en werkgroepen zijn er om te motiveren en ondersteuning te bieden. Voor alle openstaande rollen kijk je in het menu onder vacatures. Ditmaal uitgelicht: De vacature Wijkraadvertegenwoordiging (onbezoldigd)!

Utrecht is opgedeeld in 10 wijken en elk van deze wijken heeft een wijkraad. De wijkraden geven gevraagd en ongevraagd hun mening aan de raad over zaken die hun wijk aangaan. Lees verder ->

GR2018: Ons standpunt over… LHBTI: Seksuele diversiteit en genderdiversiteit

Het concept verkiezingsprogramma voor GR2018 is gereed, en nu mag jij daarop reageren! Alles is welkom, aanvullingen, suggesties, meningen. Jouw stem telt. De komende tijd zullen we telkens een programmapunt uitlichten op onze website. Wil je daar iets over kwijt, positief of negatief? Ga dan naar onze Loomio pagina!

LHBTI: Seksuele diversiteit en genderdiversiteit

Het is een speerpunt van de Piratenpartij Utrecht dat iedereen zich veilig voelt in onze stad.

Lees verder ->

GR2018: Ons standpunt over… Werk, Vrijwilligerswerk en Inkomen

Het concept verkiezingsprogramma voor GR2018 is gereed, en nu mag jij daarop reageren! Alles is welkom, aanvullingen, suggesties, meningen. Jouw stem telt. De komende tijd zullen we telkens een programmapunt uitlichten op onze website. Wil je daar iets over kwijt, positief of negatief? Ga dan naar onze Loomio pagina!

Werk, Vrijwilligerswerk en Inkomen

Werk is niet alleen een manier om geld te verdienen. Werk geeft voldoening, en iedereen moet de gelegenheid hebben om zichzelf te ontplooien.

Lees verder ->