Basisbeginselen

 Wij zijn de Piratenpartij Utrecht

De Piratenpartij Utrecht laat zich niet makkelijk indelen op het ouderwetse politieke links-rechts spectrum. Als wij dan een plek moeten kiezen lijken wij het meeste op een pragmatische, activistische middenpartij.


Landelijk hebben we de volgende standpunten: https://piratenpartij.nl/standpunten/. Maar lokaal beleid is iets anders dan landelijk beleid. Wat goed is in Den Haag is niet perse goed in Utrecht. Daarom gaan wij uit van het subsidiariteitsbeginsel: wij kiezen lokaal onze eigen standpunten. Deze lees je terug op http://utrecht.piratenpartij.nl/lokale-standpunten/

Wij willen de Utrechtse politiek weer in handen geven van de inwoners, het gaat om jou: Utrecht door Utrechters.


We zijn voor meer direct contact tussen de inwoners van Utrecht en de overheid. Inwoners dienen meer kansen en mogelijkheden te hebben om invloed op hun omgeving te krijgen. Raadsleden, college en ambtenaren zitten er voor de inwoners van de stad en om de stem van alle inwoners te horen en met hen in acties om te zetten. De kloof tussen burgers en bestuur kan dicht.


Onze activiteiten beperken zich niet tot de periode rond de gemeenteraadsverkiezingen. Wij doen mee met de verkiezingen, want een zetel is een beter middel om je stem te laten horen. Maar ook zonder zetels vechten wij voor de rechten van iedereen in Utrecht. Onze piraten en vrijwillige activisten kom je tegen op straat, en wij gebruiken alle mogelijke kanalen om te zorgen dat je met ons kunt communiceren. Wanneer dat kan voeren wij actief actie, ook als het gaat om landelijke zaken die ons als bewoner van Utrecht raken. Denk en praat mee: https://utrecht.piratenpartij.nl/programma-gr2018/


Onze achterban beperkt zich niet tot leden van de Piratenpartij. Want ook zonder lidmaatschap kan je piraat zijn, ongeacht je politieke voorkeur.
Een piraat ben je als je knokt voor je familie en vrienden, en voor de mensen om je heen. Wij zorgen voor elkaar. Voor ons betekent samenleving echt samen-leving. Als inwoner van je buurt, wijk en de stad. Als je wilt kun je meepraten, bepalen wat er gebeurt, en betrokken zijn.


Wij willen weten wat de politiek doet. Daarom zijn we voor transparantie, voor inspraak en voor saamhorigheid. Utrecht is een mooie stad waar iedere Utrechter trots op kan zijn. En Utrecht is een sociale stad die we met zijn allen kunnen maken: als je mening gehoord wordt doe je mee, leer je elkaar kennen en wordt Utrecht nog mooierDe pijlers van het Piratenwiel zijn voor ons de basis van al onze acties en beleid. Deze pijlers zijn:


Privacy: Het recht voor ieder individu om vrij te leven.


Humanisme: Iedereen heeft gelijke rechten en zal gelijk behandeld worden.


Transparantie: Ieder individu heeft het recht te onderzoeken hoe de autoriteiten de aan hen gegeven macht gebruiken.


Weerbaarheid: Er mogen geen belemmeringen of zwakke schakels zijn die de vrijheden van de samenleving kunnen ontwrichten.


Diversiteit: Multiculturalisme is van groot belang in de totale samenleving. Zowel voor mensen als voor systemen, levend of technologisch.


TICKS: Tools, Ideeën, Cultuur, Kennis en Sentiment: Iedereen heeft het recht TICKS te creëren, bewerken en/of uit te wisselen, zonder daarvoor toestemming te hoeven vragen. Niemand heeft het recht om anderen hierin te beperken.


Kwaliteit van wetgeving: Wetten moeten noodzakelijk, effectief en proportioneel zijn, gebaseerd op aantoonbaar bewijs.


Zwermeconomie: Inwoners geven de economie vorm. Een baan voor het leven is eerder uitzondering dan regel, en vrijwilligerswerk is van grote waarde voor de economie.