Etnische segregatie in het basisonderwijs

Dit artikel gaat over het fenomeen van ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen in Utrecht. Er wordt hierbij vooral gekeken naar de wijk Overvecht. In onderstaande tabel staat aangegeven hoe de verhouding is tussen kinderen met een Nederlandse achtergrond en kinderen met bi-culturele achtergrond op basisscholen in Overvecht.

 

Een ‘zwarte’ school wordt gedefinieerd als een school waar meer dan 60% van de leerlingen een bi-culturele achtergrond heeft. In Overvecht was dit percentage in het laatste onderzoek maar liefst 77%. Dit kan voor een deel worden verklaard doordat er in de wijk veel kinderen met een bi- culturele achtergrond woonachtig zijn. Echter laat onderstaande tabel zien dat kinderen met een Nederlandse achtergrond, die wel in de wijk wonen voor 49% kiezen voor een basisschool buiten Overvecht. Dit is extra opvallend omdat in Utrecht gemiddeld slechts 14% van de Nederlandse kinderen naar een basisschool buiten de wijk gaat.

Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat het percentage bi- culturele leerlingen op school een positief effect heeft op burgerschap vaardigheden voor zowel bi- culturele kinderen als kinderen met een Nederlandse achtergrond. 

 

Het is nu duidelijk dat het fenomeen ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen in Overvecht aanwezig is en dat een gemixte school bepaalde voordelen met zich mee brengt.

Het Wetenschappelijk Bureau adviseert de Piratenpartij Utrecht zich in te zetten voor een grootschalig onderzoek door de gemeente om te achterhalen wat precies de effecten op kinderen zijn wanneer zij naar een ‘witte’ of ‘zwarte’ school gaan. Uit dit onderzoek zullen concrete beleidswijzigingen op het gebied van onderwijs moeten volgen. Dit onderzoek zal zich niet enkel moeten richten op het effect op de schoolresultaten van leerlingen, maar ook op de sociale ontwikkeling van het kind.