Permanente Kiescommissie

Nadat het bestuur van de Piratenpartij Utrecht de werving heeft verzorgd zal de Kiescommissie de selectie van de kandidaten voor de verkiezingen uitvoeren. Aan het einde van de selectie zal de Kiescommissie een conceptkieslijst voorstellen aan het bestuur ter goedkeuring.

De Kiescommissie functioneert als een onafhankelijk, zelfstandig orgaan. Het gehele proces en de daaruit volgende besluitvorming richting de conceptlijst zal achteraf openbaar worden gemaakt: Tot de lijst definitief is blijft specifieke inhoud (bijvoorbeeld vragen die worden gesteld aan kandidaten) geheim om beïnvloeding te voorkomen, ook voor het bestuur zelf.

Deze manier van werken borgt dat kandidaten worden geselecteerd op basis van kennis en kunde, en niet op basis van populariteit of vriendjespolitiek.

De Permanente Kiescommissie bestaat uit Piraten zonder (voormalig) bestuursfunctie binnen de Piratenpartij. Paula van der Velde is permanent lid en de Lead Link van de commissie, Arnoud Siegers en Kasper Boers zijn beide permanent lid.

De Kiescommissie is bereikbaar via kc.utrecht [at] piratenpartij [dot] nl