Lerarentekort

Het lerarentekort in Nederland wordt op een aantal plekken een steeds zichtbaarder probleem. Er zijn hier verschillende oorzaken voor, de belangrijkste is dat er de komende jaren veel leraren met pensioen gaan en de instroom van jonge leraren niet genoeg is om alle vacatures te vullen.
Het is lastig om precies aan te geven hoe groot het tekort leraren is. Het OCW (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) onderzoekt of er in de toekomst tekorten verwacht worden. Dat worden ramingen genoemd.Op verschillende plekken wordt er een tekort van 900 leraren in het basisonderwijs genoemd. Dit getal is het aantal openstaande vacatures maar staat niet gelijk aan het tekort. Er zijn immers ook vacatures die (op korte termijn) ingevuld worden. Op basis van de nieuwe ramingen die zijn gemaakt door het OCW is de schatting dat als er niets verandert, het lerarentekort in 2020 oploopt naar 4.000 fte (1 fte staat voor een volle werkweek). En als we er niets aan doen, dit tekort in 2025 oploopt naar 10.000 fte. Samen met de werkgevers, bonden en gemeenten werkt de overheid aan het tegengaan van het tekort.

 

Lerarentekort in Utrecht

In de regio Utrecht ontstaat tot 2022 in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs een jaarlijks tekort van in totaal ruim 120 fte. Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door vergrijzing en een dalende instroom van leraren. Om dit aan te pakken investeren schoolbesturen in de regio Utrecht ruim 200.000 euro in een Onderwijspact om zelf een antwoord te bieden op het lerarentekort. Het Onderwijspact is een samenwerkingsverband waarin scholen en instellingen samen gaan werken om het tekort aan leraren aan te pakken.

Goede leraren zijn zeer belangrijk voor de vorming en de volwassenwording van alle kinderen. Het lerarentekort is een probleem waar op kort termijn een oplossing op gevonden moet worden.
De gemeente heeft hierin ook een belangrijke rol. De gemeente Utrecht moet kijken naar een manier waarop zij kunnen bijdragen aan een oplossing voor het lerarentekort in Utrecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.