Lokale Standpunten

De Lokale standpunten van de Piratenpartij Utrecht

 • Piratenpartij Utrecht staat voor meer inbreng van inwoners
  Een gemeente waar iedereen die dat wil een stem heeft, deze durft te uiten én gehoord zal worden. Bestuur vanuit de buurten en wijken: Piratenpartij Utrecht.


 • Piratenpartij Utrecht staat voor een sociale stad met diversiteit, cultuur en identiteit
  Onze kracht blijkt uit de mate waarin we elkaar accepteren. We moeten zuinig zijn op onze volksbuurten, onze gemeenschappen, de geschiedenis en de diversiteit van Utrecht. Voor een inclusieve gemeente waarin overeenkomsten zichtbaarder zijn dan verschillen: Piratenpartij Utrecht


 • Piratenpartij Utrecht staat voor een vrije informatiesamenleving en nog meer transparantie
  Een gemeente waar we allemaal vrij zijn van overbodige surveillance, een stad die staat voor onze privacy en waar de overheid zorgvuldig omgaat met onze gegevens. Een stad waar transparantie bijdraagt aan een controleerbare en betrouwbare besluitvorming, en waar persoonlijke data veilig is en overheidsdata toegankelijk voor iedereen: Piratenpartij Utrecht.


 • Piratenpartij Utrecht staat voor goede en betaalbare woningen voor iedereen
  Een gemeente waar wonen betaalbaar blijft, sociale huurwoningen en studentenwoningen voldoende beschikbaar zijn, en in een gezonde mix met koopwoningen zorgen voor een gevarieerde bevolkingssamenstelling. Woningen zijn er om zelf in te wonen: Piratenpartij Utrecht


 • Piratenpartij Utrecht staat voor een veilige en bereikbare gemeente
  Alle inwoners moeten hun woning en openbare voorzieningen goed en veilig kunnen bereiken, met het openbaar vervoer, te voet, met de fiets of de auto. Een veilige gemeente houdt in dat we niet op iedere straathoek politie nodig hebben. Een veilige gemeente is zo ingericht dat mensen zich betrokken voelen, Utrecht door Utrechters. Als mensen betrokken zijn voelen ze zich verantwoordelijk en ontstaat sociale cohesie: Piratenpartij Utrecht


 • Piratenpartij Utrecht staat voor een leefbare en duurzame gemeente
  Een gemeente waar we veilig, gezond en prettig samen kunnen leven. Een gemeente waar groen wél in het dagelijks straatbeeld hoort en zwerfafval niet. Utrecht als thuis voor ons én voor de generaties na ons: zelfvoorzienender en onafhankelijker. Beleid gericht op de toekomst, een gemeente voor ons, van ons en vooral door ons: Piratenpartij Utrecht.


 • Piratenpartij Utrecht staat voor een ondernemende gemeente
  Lokale ondernemers en ZZP’ers geven de gemeente kleur en brengen leven in de straten. Utrecht als gemeente waar lokaal en innovatief ondernemerschap een streepje voor krijgt, waar stimuleren belangrijker is dan reguleren: Piratenpartij Utrecht.


 • Piratenpartij Utrecht staat voor toegankelijk, betaalbaar en goed onderwijs
  Een gemeente waar kwalitatief goed onderwijs toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen, ongeacht leeftijd, gezondheid, sociaal-economische achtergrond, en culturele achtergrond: Piratenpartij Utrecht


 • Piratenpartij Utrecht staat voor nog heel veel andere punten, ook die jij aandraagt
  Cultuur, soft drugs beleid, leegstaande panden, prostitutiezones, ons Kluppie, de speeltuinen en parken. We hebben overal wel een mening over. Maar meer nog zijn we erg nieuwsgierig naar de mening van de inwoners van Utrecht. Partijen horen niet in de raad te zitten om hun eigen mening via raadsleden te verwoorden: een raadslid hoort, eigenlijk zonder directieve van zijn partij, de gewogen mening van zijn achterban te vertolken. Dus daarom jullie input over de lopende onderwerpen in Utrecht. En er komen ook zeker nieuwe punten in de komende raadsperiode waar Utrechters hun mening over moeten geven. Daarom dit verzamelstandpunt.Gefeliciteerd, je hebt al onze standpunten voor een mooier Utrecht gelezen. We weten dat na vijf punten al 20% van de lezers is afgehaakt en bij acht punten durven we al niet meer te gokken hoeveel lezers we nog hebben. Maar jij bent hier beland, dus jij bent mogelijk een piraat. Daarom rekenen we op jou, blijf ons volgen en vertellen wat je belangrijk vindt, nu en in de komende raadsperiode 2018 tot en met 2022. Geef je mening want jij houdt ons scherp. Misschien stem je zelfs op ons maar dat is niet noodzakelijk om samen met ons voor een beter Utrecht te zorgen.

  Natuurlijk is dat makkelijker met een raadszetel en helemaal met acht, voor ieder standpunt van de Piratenpartij Utrecht één, maar dat is zeker geen must.
  Wij hebben geen verkiezingsprogramma nodig van zeventig pagina’s die toch maar door een paar mensen gelezen worden. Onze acht punten voor de verkiezingen voor de gemeenteraad van Utrecht in 2018 heb je nu gelezen. En met jou en al die andere Utrechters hopen we bovenstaande en nieuwe punten over de komende periode te gaan realiseren. Blijf piraat!

  https://utrecht.piratenpartij.nl/contact/