Standpunten

Wij zijn Piratenpartij Utrecht!

 

Piratenpartij Utrecht weigert zich in te laten delen op het links-rechts spectrum. Het beste valt te spreken van een pragmatische, activistische middenpartij. 

 

De pijlers van het Piratenwiel zijn voor ons de basis van al onze acties en beleid. Deze pijlers zijn: Privacy, Humanisme, Transparantie, Weerbaarheid, Diversiteit, Kennis, Kwaliteit van wetgeving en Zwermeconomie. Dit vertaalt zich algemeen in de volgende standpunten: https://piratenpartij.nl/standpunten/.

Maar lokaal beleid is iets anders dan landelijk beleid. Wat goed is in Den Haag is niet perse goed in Utrecht. Daarom gaan wij uit van het subsidiariteitsbeginsel: wij kiezen lokaal onze eigen standpunten. Wij willen de Utrechtse politiek weer in handen van de burger leggen. Klaar met de pakken, tijd voor de mensen. 

 

Onze achterban beperkt zich niet tot leden van de Piratenpartij. Want ook zonder lidmaatschap kan je piraat zijn, ongeacht je politieke voorkeur. 
Een piraat ben je als je knokt voor je gezin voor de mensen om je heen. Wij zorgen voor elkaar. Wij zijn geen economen, geen handelaren, geen uniformen. Wij zijn mensen. Voor ons betekent samenleving echt samen-leving. Dus als jij ook af wil van de pakken die zich verrijken ten koste van jou en jouw familie, dan ben je een piraat. Als je gewoon behandeld wilt worden als mens, dan ben je een piraat. Als we gehoord willen worden moeten we af van de carrière-pakken. Wij willen weten wat de politiek doet. Daarom zijn we voor transparantie, voor inspraak en voor saamhorigheid
 . 
Onze activiteiten beperken zich niet tot de periode rond de gemeenteraadsverkiezingen. Wij doen mee met de verkiezingen, want een zetel is een middel om je stem te laten horen. Maar ook zonder zetels vechten wij voor de rechten van iedereen in Utrecht. Onze Piratenwijkteams verzamelen input, en gebruiken alle mogelijke kanalen om te zorgen voor heldere en transparante antwoorden. Wanneer dat kan voeren wij actief actie, ook als het gaat om landelijke zaken die ons als bewoner van Utrecht raken.

De grondbeginselen van Piratenpartij Utrecht zijn:

– Piratenpartij Utrecht vecht voor privacy

– Piratenpartij Utrecht vecht voor diversiteit, cultuur en identiteit

– Piratenpartij Utrecht vecht voor meer transparantie

– Piratenpartij Utrecht vecht voor meer inbreng van burgers

– Piratenpartij Utrecht vecht voor duurzaamheid

– Piratenpartij Utrecht vecht voor heldere regelgeving en tegen machtsmisbruik

– Piratenpartij Utrecht vecht voor toegankelijk en goed onderwijs

– Piratenpartij Utrecht vecht voor een vrije informatiesamenleving

 

Ons programma is nog in ontwikkeling. Dat verloopt in een aantal stappen.

Stap 1: Ontwerp

Op basis van het piratenwiel schrijven we een voor iedereen toegankelijk en inzichtelijk document. Meelezen? Kijk op https://pad.piratenpartij.nl/p/ppubasisbeginselenenprogramma2018, en uiteraard is alle input welkom.

Stap 2: Inspraak

Zodra het basisdocument gereed is plaatsen we alle punten op Loomio. Daar kan iedereen die dat wil op- en aanmerkingen maken op het programma, en feedback geven naar aanleiding van opmerkingen en suggesties van anderen.

Stap 3: Vaststelling

De input van Loomio zal transparant verwerkt worden, zodat iedereen weet wat er met de opmerkingen gedaan is. Het programma zal vervolgens nog 1 week openstaan voor bezwaren en toevoegingen. Daarna zal het programma gedrukt worden.

Tussentijdse wijzigingen

Dat betekent niet dat het programma in beton gegoten is. Actualiteit, nieuwe situaties, voortschrijdend inzicht en input vanuit onze achterban kunnen allemaal reden zijn om wijzigingen aan te brengen. Dit zal wederom via bovenstaand stappenplan verlopen, om te borgen dat het proces transparant en eerlijk blijft.