Wie stemt er op de Piratenpartij?

Prof. Elmar Brähler en Dr. Oliver Decker hebben onderzoek gedaan naar verschillende politieke partijen in Duitsland, waaronder voor het eerst ook naar de Piratenpartij.
Uit het onderzoek kwam dat het idee wat de meeste mensen hebben over kiezers van de Piratenpartij enigszins gegrond is, maar wel incompleet (Wardenga, 2012).  

Wie zijn de mensen die kiezen voor de Piratenpartij?

Wanneer we kijken naar sociaal-economische factoren zien we dat de kiezers van de Piratenpartij over het algemeen niet erg rijk zijn. Van de kiezers heeft 10.8%  een laag inkomen, namelijk minder dan 1000 euro in de maand. Dit is een hoger percentage dan bij alle andere partijen in Duitsland. Ook scoren de kiezers onder de mediaan als het gaat om het hebben van een hoog inkomen (meer dan 2500 euro per maand), deze groep bestaat uit 30% van de kiezers van de Piratenpartij.
Op het gebied van opleidingsniveau zien we dat bijna een derde van de kiezers van de Piratenpartij hoog zijn opgeleid. Hiermee heeft de Piratenpartij bijna het hoogste percentage aan hoog opgeleide kiezers. Er is slechts één andere partij die meer hoog-opgeleide kiezers heeft.

Het stereotyperende beeld van de mannelijke werkloze computer nerd als zijnde de kiezer van de Piratenpartij wordt met dit onderzoek ook ontkracht. De Piratenpartij wijkt niet af wat betreft het aantal werkloze kiezers (veel werklozen stemmen helemaal niet). De Piratenpartij kiezers scoren echter wel het hoogst als het gaat om de angst om hun baan kwijt te raken. Wat de oorzaak hiervan kan zijn wordt in deze studie niet verder onderzocht. Wel kan erover gespeculeerd worden dat de kiezers vaker laag betaalde banen hebben met weinig zekerheid. Ook het beeld dat de kiezers voornamelijk mannelijk zijn klopt niet, 55% is man en 45% is vrouw.

Wanneer we vervolgens kijken naar de gemiddelde leeftijd van de kiezers kunnen we zien dat de kiezers van de Piratenpartij gemiddeld het jongste zijn. De gemiddelde leeftijd is zelfs 10 jaar lager dan van de een na jongste kiezersgroep.
De verdeling van kiezers in stad en platteland is voor de Piratenpartij niet veel anders dan voor de overige partijen in Duitsland. Wat wel opvalt is het aantal kiezers met een biculturele achtergrond. De Piratenpartij krijgt maar liefst drie extra percentage punten van deze groep. Dit is meer dan elke andere partij in Duitsland. Een mogelijke verklaring hiervoor is de grass-roots manier waarop de Piratenpartij werkt. Ook het feit dat het laagdrempelig is om als vrijwilliger bij te dragen binnen de partij is positief voor groepen die normaal gesproken veel te maken krijgen met discriminatie. Kiezers voor de Piratenpartij hebben gemiddeld het meeste contact met mensen met een biculturele achtergrond. Slecht 6,5% zegt in hun directe omgeving nooit in aanraking te komen met mensen met een biculturele achtergrond.

De kiezers van de Piratenpartij zijn iets minder vaak aangesloten bij een religie (33%). Toch zegt meer dan 65% zichzelf te zien als katholiek of protestants. Niet-religieuze kiezers hebben een hogere kans om op de Piratenpartij te stemmen dan mensen die zich identificeren als katholiek of protestants. 
Wanneer het gaat over subjectieve gezondheidsproblemen, is er te zien dat de kiezers van de Piratenpartij het hoogst scoren vergeleken met de andere kiezers. Ze zijn de groep met de laagste neiging naar depressieve gevoelens. Bij vragen over algemene angst of angstigheid scoren de kiezers van de Piratenpartij gemiddeld. 

De studie ging ook in op het gebruik van media. Op dit aspect klopt het stereotype beeld van de kiezers van de Piratenpartij wel vrij goed. Ze gebruiken de klassieke media zoals kranten, radio en televisie ietswat minder dan alle ander kiezers. Daar tegenover gebruiken ze de nieuwe media veel meer dan de andere kiezers. Ook scoren ze het hoogst van alle groepen kiezers wat betreft het gebruik van internet (gamen uitgesloten).
Het partijprogramma van de Piratenpartij bevat ook thema’s die niet tot de kern van ‘piraten thema’s’ behoren. Zo was er sociaal beleid in opgenomen, dit werd door de media vooral ontvangen als ‘links’. Toch hebben ook de kernprincipes van de Piratenpartij een grote invloed op de kiezers en deze tellen dan ook sterk mee voor de kiezers.

Concluderend kunnen we zeggen dat er veel jongeren én techneuten stemmen op de Piratenpartij. Maar de resultaten laten nog veel meer dan dat zien. De resultaten bieden een interessant inzicht in wie de kiezers van de Piratenpartij zijn en waarom zij Piratenpartij stemmen. Daarom kan er gezegd worden dat dit onderzoek het meest grondige en uitgebreide onderzoek is wat ooit naar de Piratenpartij is gedaan.

Bron: Wardenga, P. (2012). Who Votes For Pirates?  Gevonden op 20 oktober 2017, van http://piratetimes.net/who-votes-for-pirates/